OM OSS

AB Kock Verkstad Oy började sin verksamhet i liten skala med en del underleveranser åt företagare i Österbotten, Finland året 1997.

Arbeten började strömma in och vi fick förfrågningar på fler uppdrag. Vi började så småningom utvidga verksamheten inom metall bearbetning vilket ledde till vad det är idag inom CNC och legotillverkning för industrin. 

Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom verkstadsmekanisk tillverkning.

Vi förfogar över verktygen och kunskapen som krävs för att snabbt kunna göra produkter av dina cad-underlag eller ritningar.

Vårt starkaste erbjudande är att snabbt och säkert leverera avancerade mekaniska detaljer.

Vi levererar hög kvalitet, perfekt finish samt precision oavsett om det handlar om några enstaka detaljer eller om långa serier.

Produkten håller den kvalitet att den kan gå direkt in i montering eller produktion.

Vi erbjuder även svetsningsarbeten, tillverkning av metall konstruktioner, monteringsarbeten, deltillverkning samt arbeten i vår egen bilverkstad


Ab Kock Verkstad OY on Pohjanmaalla toimiva metallialan yritys, joka palvelee eri teollisuuden aloja. 

Kock Verkstad aloitti toimintansa pienessä muodossa vuonna 1997. Päätuotteita ovat koneet ja niihin liittyvät osat.

Kock Verkstad on pienyritys, jonka keskeisenä ajatuksena on palvella asiakaskuntaa yhä joustavammin ja säännöllisesti.

Toteutamme asiakkaan toivomukset CAD:iä hyväksikäyttäen. Konekanta, joka edustaa alallaan viimeisintä tekniikkaa, mahdollistaa tuotteiden valmistuksen äärimmäisellä tarkkuudella. Tarjoamme mm. seuraavaa metallialan osaamista:

hitsaustöitä, rautarakenteiden valmistusta, kokoonpanotöitä, osavalmistusta sekä työt omalla autokorjaamolla